Detail zamestnanca

Mgr. Oľga Hodálová
odborná referentka právnička
číslo dverí: 617
olga.hodalova@msunitra.sk