Detail zamestnanca

Mária Hladíková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
maria.hladikova@msunitra.sk