Detail zamestnanca

Patrícia Hegedüš
referent pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
hegedus@nitra.sk