Detail zamestnanca

Ing. arch. Miroslava Hanáková
referentka dopravného urbanizmu a inžinieringu
číslo dverí: 422
miroslava.hanakova@msunitra.sk