Detail zamestnanca

Pavol Hamza
referent pre koordináciu správy a údržby mestského mobiliáru a obslužných činností
číslo dverí:
pavol.hamza@msunitra.sk