Detail zamestnanca

Ing. František Halás
referent pre prípravu stavieb - stavebný dozor
číslo dverí: 533
halas@msunitra.sk