Detail zamestnanca

Ing. Michal Gráf
referent pre prevádzku tržníc
číslo dverí:
spravca.trznice@nitra.sk