Detail zamestnanca

Mgr. Miriam Glovňová
odborná referentka - riaditeľka centra (RCPU NITRA)
číslo dverí: 105
miriam.glovnova@msunitra.sk