Detail zamestnanca

Bc. Ivan Gavalovič
referent pre koordinovanie údržby zelene
číslo dverí: 414
ivan.gavalovic@msunitra.sk