Detail zamestnanca

Ing. Elvíra Gabrhelová
referentka pre vedenie skladového hospodárstva a energetické zabezpečenie
číslo dverí:
elvíra.gabrhelova@msunitra.sk