Detail zamestnanca

JUDr. Radoslav Dunčko
referent - projektový manažér pre EŠIF
číslo dverí: 530
radoslav.duncko@msunitra.sk