Detail zamestnanca

Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 411
katarina.drgonova@msunitra.sk