Detail zamestnanca

Mgr. Andrea Dirnbachová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
andrea.dirnbachova@msunitra.sk