Detail zamestnanca

Ing. Jana Skřivanová
referentka pre školské stravovanie
číslo dverí: 104
jana.skrivanova@msunitra.sk