Detail zamestnanca

Tatiana Bútorová
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
tatiana.butorova@nitra.sk