Detail zamestnanca

Tatiana Bútorová
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
butorova@nitra.sk