Detail zamestnanca

Ing. arch. Alexandra Fáziková
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
alexandra.fazikova@msunitra.sk