Detail zamestnanca

Monika Blahová
referentka pre prácu s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami mládeže
číslo dverí:
monika.blahova@msunitra.sk