Detail zamestnanca

Katarína Benko
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 319
katarina.benko@msunitra.sk