Detail zamestnanca

Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
zuzana.bediova@msunitra.sk