Detail zamestnanca

Mgr. Katarína Bedešová
referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce
číslo dverí:
bedesova@nitra.sk