Detail zamestnanca

PhDr. Martina Bachnová
odborná referentka referátu riadenia projektov
číslo dverí: 408
martina.bachnova@msunitra.sk