Detail zamestnanca

Ing. Milan Bartoš
referent pre prípravu stavieb
číslo dverí: 533
milan.bartos@msunitra.sk