Detail zamestnanca

Ing. Helena Strmeňová
manažér SO pre posudzovanie projektových zámerov, programovania a metodiky
číslo dverí: TIC, miestnosť č. 10
helena.strmenova@msunitra.sk