Detail zamestnanca

Ing. arch. Anton Kondrla
referent urbanizmu a architektúry 
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk