Detail zamestnanca

Ing. arch. Anton Kondrla
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk