Dve pedagogičky z Nitry si prevzali prestížne ocenenie
12. jún 2024

Minister školstva Tomáš Drucker oceňoval prácu pedagógov aj študentov za vlaňajší rok.

Ocenenia v rôznych kategóriách si prevzalo viac ako 80 výnimočných pedagógov, ale aj žiakov a študentov. Uznanie sa učiteľom dostalo nielen za ich úsilie vo vzdelávacom procese, ale aj za inšpiráciu, ktorú každý deň prinášajú do tried.

Medzi výnimočnými pedagógmi boli aj dve učiteľky z Nitry. Magdaléna Feketeová dostala Striebornú medailu sv. Gorazda za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu. Ide o učiteľku pre predprimárne vzdelávanie, bývalú riaditeľku materskej školy a odbornú referentku pre predprimárne vzdelávanie na Odbore školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre.

Striebornú medailu sv. Gorazda získala aj pani Margaréta Černáková – učiteľka pre predprimárne vzdelávanie, niekoľkoročná riaditeľka Materskej školy Platanová.

Ocenenie pedagogickej práce je pomenované po svätom Gorazdovi a predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva.

Počas ceremoniálu si prítomní pripomenuli, aký dôležitý je prínos učiteľov, ktorí každý deň formujú budúcnosť našej spoločnosti. Minister Drucker vyjadril veľkú vďaku všetkým oceneným učiteľom za ich neúnavnú prácu a šikovným žiakom a študentom za ich úspechy a inšpiráciu. Blahoželáme oceneným a ďakujeme im za ich prácu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

(ĽM, TH)
foto: (MŠ)


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024