Druhý aprílový týždeň bude zápis prváčikov
21. marec 2022
Podrobné informácie získate na webstránkach základných škôl

Podrobné informácie získate na webstránkach základných škôl.

 

Milí rodičia budúcich prváčikov,

zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 4.-8.4. 2022 v jednotlivých školách.

Elektronickú prihlášku je nutné vyplň a poslať vopred, termín zaslania prihlášky nájdete na nižšie uvedených weboch. V prípade, že rodič takúto možnosť, môže tak urobiť priamo v budove základnej školy. Následne si škola telefonicky dohodne konkrétny dátum a čas zápisu.

Viac informácií o jednotlivých školách, elektronické prihlášky, informácie ohľadom Dňa otvorených dverí, o prezenčnom zápise a potrebných dokladoch nájdete na webstránkach jednotlivých škôl, prípadne sa informujte telefonicky.

 

ulica telefón email
Beethovenova Beethovenova 11 037/65 11 186 www.zsbeethovenova.edupage.org
Benkova Benkova 34 037/77 31 011 www.zsbenkova.edupage.org
Cabajská Cabajská 2 0910/ 542 123, 0902/738 538 www.zscabajska.edupage.org
Fatranská Fatranská 14 037/65 86 045 www.zsfatranskanr.sk
kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 037/65 11 832 www.zspribinunr.edupage.org
kráľa Svätopluka  Dražovská 6 037/74 12 379, 0917/308 720 www.zszobor.edupage.org
Krčméryho Krčméryho 2 037/77 20 679, www.zskrcmeryho.sk
0911/725 194
Na Hôrke Na Hôrke 30 037/77 32 964 www.zsnahorke.edupage.org
Nábrežie mládeže Nábrežie mládeže 5 037/65 54 538 www.zsnm.edupage.org
Novozámocká Novozámocká 129 0908/398 169 www.zsmsnovozamocka.edupage.org
Ščasného Ščasného 22 037/65 62 145, 0911/538 604 www.zsdrazovce.edupage.org
Škultétyho Škultétyho 1 037/65 18 946 www.zsskultetyhonitra.edupage.org
Topoľová Topoľová 8 037/61 10 031, 0911/257 676 www.zstopolovanr.edupage.org
Tulipánová Tulipánová 1 037/74 17 106 www.zstulipanova.edupage.org

Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022