Druhé kolo grantovej výzvy „Nitra pomáha Ukrajine“ je spustené
5. december 2022

Cieľom je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov.

Nitrianska komunitná nadácia už začala prijímať žiadosti o grant. Uzávierka programu je 13. januára.

Základné školy, predškolské zariadenia i neformálne skupiny ľudí v Nitre, ktoré pomáhajú deťom z Ukrajiny, môžu získať grant z Nitrianskej komunitnej nadácie.

Úspešní žiadatelia môžu použiť peniaze z dotácie napríklad na odmenu učiteľom a asistentom v triedach, v ktorých sú ukrajinské deti, môžu z nich nakúpiť pomôcky určené na vzdelávanie, či zaplatiť lektorov jazykových kurzov.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na:

Materiálno – technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, zameraných na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov, ktoré sú realizované najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Geografický záber programu je mesto Nitra a max. výška podpory na jeden projekt je 1 300 €.

O podporu sa môžu uchádzať:

Základné školy so sídlom v meste Nitra a predškolské zariadenia, patriace pod správu mesta Nitra na realizáciu verejno-prospešného projektu na území mesta Nitra. 

Neformálne skupiny min. troch občanov, pričom min. 1 musí dosahovať vek 18 rokov na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra.

Časový harmonogram grantového programu:

  • Zverejnenie grantovej výzvy: 25.11.2022
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 11.1.2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 13.1.2023, alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program
  • Zverejnenie výsledkov: priebežne, najneskôr 24.1.2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: priebežne, najneskôr do 30.10.2023
  • Vyúčtovanie projektov: priebežne, najneskôr do 30. 11. 2023

Všetky potrebné informácie nájdete na:

Výzva – Druhé kolo grantového programu Nitra pomáha Ukrajine (nkn.sk)

www.nkn.sk


Najčítanejšie správy
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024
Radnica začala s vydávaním hlasovacích preukazov…
7. február 2024
Fašiangy 2024: Výzva pre jarmočníkov
12. január 2024