Druhé kolo grantovej výzvy „Nitra pomáha Ukrajine“ je spustené
5. december 2022

Cieľom je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov.

Nitrianska komunitná nadácia už začala prijímať žiadosti o grant. Uzávierka programu je 13. januára.

Základné školy, predškolské zariadenia i neformálne skupiny ľudí v Nitre, ktoré pomáhajú deťom z Ukrajiny, môžu získať grant z Nitrianskej komunitnej nadácie.

Úspešní žiadatelia môžu použiť peniaze z dotácie napríklad na odmenu učiteľom a asistentom v triedach, v ktorých sú ukrajinské deti, môžu z nich nakúpiť pomôcky určené na vzdelávanie, či zaplatiť lektorov jazykových kurzov.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na:

Materiálno – technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, zameraných na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov, ktoré sú realizované najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Geografický záber programu je mesto Nitra a max. výška podpory na jeden projekt je 1 300 €.

O podporu sa môžu uchádzať:

Základné školy so sídlom v meste Nitra a predškolské zariadenia, patriace pod správu mesta Nitra na realizáciu verejno-prospešného projektu na území mesta Nitra. 

Neformálne skupiny min. troch občanov, pričom min. 1 musí dosahovať vek 18 rokov na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra.

Časový harmonogram grantového programu:

  • Zverejnenie grantovej výzvy: 25.11.2022
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 11.1.2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 13.1.2023, alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program
  • Zverejnenie výsledkov: priebežne, najneskôr 24.1.2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: priebežne, najneskôr do 30.10.2023
  • Vyúčtovanie projektov: priebežne, najneskôr do 30. 11. 2023

Všetky potrebné informácie nájdete na:

Výzva – Druhé kolo grantového programu Nitra pomáha Ukrajine (nkn.sk)

www.nkn.sk


Najčítanejšie správy
Cintoríny a parky opäť otvorené po záplavách
2. júl 2024
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024