Drobci z 25 škôlok súťažili na nezvyčajnej olympiáde
12. jún 2024

Mesto Nitra a občianske združenie Šťastné deti v Nitre zorganizovali v spolupráci s Olympijským klubom regiónu Nitra 24. ročník Letnej športovej olympiády detí materských škôl.

Olympiády sa zúčastnilo 25 štvorčlenných športových tímov z 25 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra a tri tímy z troch škôlok z nášho partnerského mesta Kroměříž.

Deti súťažili v troch disciplínach: hod do diaľky, skok do diaľky a beh.

Ani na tejto nezvyčajnej olympiáde nechýbal slávnostný olympijský ceremoniál, vrátane olympijskej pochodne. Na deti čakali zábavné stanovištia, ktoré pripravili študenti Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu. Po ich absolvovaní si drobci odniesli rôzne odmeny i ocenenia.

Medaily a ceny odovzdali deťom majstri Slovenska – hokejisti HK Nitra Tomáš Hrnka, Martin Vitáloš a Matej Bača. Zlaté medaily získali deti z MŠ Čajkovského.

O zdravotný dozor sa postarali študentky UKF z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Deti pri súťažení podporil Corgi a za odmenu im zaspievala Dúhalka.

(ĽM, TH)
foto: Mesto Nitra


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024