Dotazník o kultúrnom cestovnom ruchu v Nitre pre obyvateľov mesta
31. júl 2020
Ďakujeme Vám za čas, ktorý budete venovať skvalitneniu kultúrneho turizmu (nielen) v Nitre

Milí obyvatelia Nitry,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v úzkej súčinnosti s Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom ako aj ďalšími subjektmi participujú na významnom medzinárodnom projekte SPOT financovanom z programu Európskej únie Horizont 2020. Cieľom projektu SPOT (http://www.spotprojecth2020.eu/) je vyvinúť nový prístup k porozumeniu a riešeniu problémov kultúrneho cestovného ruchu. Konzorcium projektu pozostáva z partnerov z 15 rôznych krajín a prvým krokom projektu je prieskum názorov obyvateľov, turistov a firiem (podnikov) cestovného ruchu v konkrétnych prípadových štúdiách v týchto krajinách.

SPOLOČNE TAK MÁME MOŽNOSŤ VYUŽIŤ JEDINEČNÚ ŠANCU ZVIDITEĽNIŤ MESTO NITRA NA EURÓPSKEJ MAPE KULTÚRNEHO TURIZMU.

Boli by sme preto veľmi vďační, keby ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Pomôže nám lepšie pochopiť fungovanie lokálneho kultúrneho cestovného ruchu v kontexte v Európy, identifikovať príležitosti a navrhnúť spôsoby, ako miestni obyvatelia môžu nielen ťažiť z cenných kultúrnych hodnôt, ale aj sa chrániť pred nadmerným tlakom cestovného ruchu, resp. ako čo najlepšie reagovať na zmeny, ktoré nám priniesla koronakríza.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý budete venovať skvalitneniu kultúrneho turizmu (nielen) v Nitre.

Na Vašom názore naozaj záleží …

Foto: Zdroj – obrázky Google, autor: Mgr. Soňa Verešová

 

 Pre obyvateľov:

Načítava sa…

 Pre turistov:

Načítava sa…

 Pre zahraničných turistov/Survey about cultural tourism in Nitra for visitors of the city:

Loading…

Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022