Dotazník o dopadoch pandémie na vidiek
23. február 2021
Cieľom prieskumu je získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku

Cieľom prieskumu je získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku.

 

Dotazník je realizovaný v rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, ktorý je zameraný na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície. Výskumné tímy naprieč krajinami EÚ sa aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu.      

Slovenskí partneri (SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút š.p. a Mesto Nitra) spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku, aby bolo možné identifikovať, ktoré aspekty ich života boli najviac postihnuté touto pandémiou. „Zámerom je inkluzívnym a participatívnym spôsobom zistiť dopady na vidiek a následne na to sformulovať odporúčania pre jeho udržateľný reštart,“ uvádza Zuzana Palková z SPU v Nitre.

Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid.

„Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom,“ dodáva Palková.

V rámci projektu sa postupne buduje „Vízia pre atraktívnejší vidiek“, v rámci ktorej boli identifikované tri kľúčové oblasti rozvoja:

  1. trvalo udržateľný a odolný potravinový systém
  2. diverzifikácia vidieckej ekonomiky
  3. rozvoj občianskej spoločnosti.

Viac o projekte PoliRural sa dozviete na www.atraktivnyvidiek.sk

 

Lenka Mareková
Foto: www.atraktivnyvidiek.sk


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022