Dopravné riešenie na nasledujúcich desať až tridsať rokov
5. marec 2020
Dokument vznikol v roku 2018

Dokument vznikol v roku 2018.

 

Nové dopravné riešenia, dostupné pre všetkých občanov, prinesie strategický dokument Plán udržateľnej mobility mesta Nitry.

Prijatiu tohto strategického dokumentu v mestskom zastupiteľstve musí predchádzať verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok od organizácií a občanov. To sa uskutočnilo vo Veľkej zasadačke mestského úradu v stredu 27. februára.

„Plán  udržateľnej  mobility   je  strategický  dokument,  ktorý  má  za  cieľ  zvýšenie  kvality  života v meste,“ uviedol na úvod verejného prerokovania Ondřej Kyp, riaditeľ pre rozvoj spoločnosti AFRY CZ, ktorý dokument predstavil.

Hlavná inžinierka projektu Eva Göpfertová informovala, že zhotovitelia plán zamerali  na  oblasť  mobility  obyvateľov  a  návštevníkov,  teda  na  pohyb  pešo,  na  bicykli, v prostriedkoch  verejnej  hromadnej  dopravy, pohyb automobilom, či  na  prepravu  tovaru  v rámci  mesta. Analýze súčasného stavu a trendu vývoja predchádzal aktuálny prieskum dopravného správania obyvateľov.

„Dokument vznikal od mája 2018 a vychádza zo smerníc Európskej únie. Hovorí o tom, ako riešiť dopravu na území Nitry s výhľadom do roku 2050,“ uviedol za zhotoviteľa Ondřej Kypl, ktorý návrh PUM predstavil a poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu vedeniu mesta a komisii pre mestskú mobilitu. Zhotovitelia konceptu počas 24 mesiacov dôkladne preskúmali súčasné dopravné správanie verejnej osobnej dopravy, individuálnej automobilovej dopravy, cyklistickej, železničnej a pešej a statickej dopravy a navrhli varianty budúceho vývoja výhľadovo do rokov 2025, 2030, 2040 a 2050.

Súčasťou konceptu sú návrhy na zlepšenie životného prostredia z hľadiska zníženia hluku a imisií. „Výpočty máme urobené do roku 2050. Dnes nevieme predvídať, ako sa budú občania a návštevníci mesta správať o niekoľko rokov, či uprednostnia elektromobily, alebo iné alternatívne pohony,“ konštatoval Ondřej Kypl. Výsledkom bude zásobník projektov, na realizáciu ktorých bude možné žiadať EÚ o finančné prostriedky.

Výstup projektu v podobe spracovaného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy – Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra, umožní prípravu a realizáciu systémových opatrení pre zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Hlavným cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktorá dostatočne uspokojí nároky všetkých účastníkov prepravy. Vytvárať predpoklady pre znižovanie emisií, hluku a iných škodlivých látok v súlade s európskymi právnymi predpismi – zlepšenie životného prostredia. Rozvíjať existujúcu sieť ucelených trás pre nemotorovú dopravu, prepojenie dôležitých cieľov ciest. Nemenej dôležité je zvyšovať podiel mestskej dopravy, zvyšovať jej kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť a cestovnú rýchlosť.

Občania môžu koncept tohto strategického dokumentu pripomienkovať do 8. marca elektronicky na adrese pum@msunitra.sk.

 

Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022