Domáca izolácia a karanténa
3. december 2021
Čo robiť po pozitívnom teste? Užitočné informácie a postupy

Čo robiť po pozitívnom teste? Užitočné informácie a postupy.

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nájdete tu. Vyhláška je účinná od 11. októbra 2021.

Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

 

Postup po pozitívnom teste

Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vašej pozitívnej vzorky, resp. dva dni pred vašimi prvými príznakmi.

Po pozitívnom výsledku testu musíte byť v izolácii najmenej 10 dní od dátumu odobratia vzorky (ak ste nemali príznaky) alebo od dňa objavenia sa prvých príznakov.

Izoláciu môžete ukončiť, iba ak ste v posledných troch dňoch izolácie nemali žiadne príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí ukončiť izoláciu.

 

Postup po úzkom kontakte s pozitívnou osobou alebo pri výskyte príznakov COVID-19

 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, musíte ísť okamžite do izolácie – platí to pre neočkované osoby, ale aj pre plne zaočkovaných a ľudí po prekonaní COVID-19. S príznakmi môžete ihneď podstúpiť test na COVID-19 (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín).

 • Ak ste nezaočkovaný a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény. Ak ste bez príznakov, test podstupujete najskôr na 5. deň od posledného kontaktu. S príznakmi môžete test podstúpiť ihneď (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín).

Nezaočkovaní  

Karanténa sa končí

 1. a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 2. b) ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 3. c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o spôsobilosti ukončiť karanténu rozhodne lekár.
 • Ak ste zaočkovaný alebo ste prekonali COVID-19 a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, nie ste povinný ísť do karantény ani sa testovať.

Zaočkovaní

Test však môžete podstúpiť dobrovoľne na 5. deň od kontaktu. Približne týždeň priebežne sledujte svoj zdravotný stav a prípadný výskyt príznakov ochorenia. Preventívne, pre istotu, tiež minimalizujte kontakt s ostatným ľuďmi a noste respirátor.

! Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov s pozitívnou osobou vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).

 

Postup v prípade spoločnej domácnosti s pozitívnym

Karanténa

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:

 1. ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
 2. ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

V praxi to znamená, že:

 • ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozitívnou na COVID-19, testovanie môžete podstúpiť na 10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho,
 • alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku testu ak bola pozitívna osoba vo vašej domácnosti bez príznakov.
 • ak sami máte príznaky typické pre COVID-19, nečakajte, testovanie môžete podstúpiť okamžite.

Školy a žiaci postupujú podľa pravidiel stanovených v Školskom semafore: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

V prípade, že člen spoločnej domácnosti bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nie je nutné, aby ostatní  členovia domácnosti ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen spoločnej domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanténe všetci členovia spoločnej domácnosti.

 

Povinnosti počas domácej izolácie:

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas nej iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,

! bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

! Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 • osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 • osoby boli v interiéri, resp. v uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

! Upozorňujeme, že COVID preukaz EÚ, ktorý osvedčuje prekonanie ochorenia, je vydávaný len na základe výsledku PCR testu.

 

Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania nájdete na stránkach www.uvzsr.skwww.korona.gov.sk 

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.
#CHRANIMEVAS #ROR

Súbory na stiahnutie:

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022