Do prvých ročníkov základných škôl zapísaných 853 prvákov
22. apríl 2016
V štrnástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry sa počas prvého aprílového týždňa konali zápisy do prvých ročníkov.

V štrnástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry sa počas prvého aprílového týždňa konali zápisy do prvých ročníkov. Zapísaných je 853 žiakov, je to však len predpokladaný počet, nakoľko nie všetci žiaci v septembri do škôl nastúpia. V školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných 730 prvákov, je potešiteľné, že počet žiakov v mestských základných školách má stúpajúcu tendenciu.

Na jednotlivé školy boli žiaci zapísaní v nasledujúcich počtoch – ZŠ Benkova (128), ZŠ Fatranská (114), Nábrežie mládeže (88), ZŠ kniežaťa Pribinu (74), ZŠ Topoľová (72), ZŠ Beethovenova (70), ZŠ Škultétyho (68), ZŠ Na Hôrke (63), ZŠ kráľa Svätopluka (57), ZŠ Tulipánová (46),  ZŠ Cabajská (31), ZŠ Krčméryho (18), ZŠ Novozámocká (12) a ZŠ Ščasného (12).

Mesto Nitra pokračuje v opravách jednotlivých základných škôl, čo sa týka posledných investičných akcií v lete 2015 boli zrekonštruované ZŠ Škultétyho a ZŠ kráľa Svätopluka, v pláne sú tiež opravy na ZŠ Tulipánová a ZŠ kniežaťa Pribinu, ktorých realizáciu potvrdilo i mestské zastupiteľstvo.   

Pokračuje tiež organizácia rozmanitých mimoškolských  podujatí a akcií pre deti ZŠ a MŠ (olympiáda MŠ, školská liga ZŠ), pravidelné oceňovanie talentovaných žiakov ZŠ i umeleckých škôl, v rámci spolupráce s univerzitami,  napr. letná univerzita.  

Modernizácia bola uskutočnená i v učebnom procese, napr. každá zo škôl má moderné veľkoplošné interaktívne tabule, na ktoré bolo vyčlenených z mestského rozpočtu 49-tisíc eur. Toto zariadenie využíva interaktívne pero, umožňuje ovládať výučbové programy, prezeranie obrázkov, videoklipov, samozrejme, v súčinnosti s možnosťou písania priamo na tabuľu, prípadne na ktorékoľvek miesto do premietaného obrazu. 

Samozrejme, každá zo škôl je špecifická a zameraná na konkrétne aktivity žiakov. Dôležitým momentom na väčšine základných škôl však je výučba cudzích jazykov už na prvom stupni a využívanie moderných informačných technológií, či športových aktivít.  Na školách je aj možnosť dovzdelávania sa v knižniciach (na niektorých školách aj multimediálnych), učebniach dopravnej výchovy či oboznamovaním sa so šetrným zaobchádzaním voči životnému prostrediu v rámci ekologickej výučby.

Žiaci tak majú plnohodnotnú príležitosť získať vedomosti, na ktoré môžu nadviazať v pokračovaní štúdia na gymnáziách, stredných odborných školách a učilištiach. Treba dúfať, že im nebude chýbať najmä trpezlivosť, usilovnosť a snaha, pretože nadanie a talent v určitých oblastiach má azda každý školák.  

(j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022