Do kampane na podporu zmysluplného trávenia voľného času sa zapojilo šesť nitrianskych škôl
10. júl 2023

Regionálnu kampaň s názvom „Som dobrým pánom svojho času“ podporilo celkovo 15 škôl, ktoré do realizácie zapojili spolu 1659 detí.

„V záujme motivácie detí k zmysluplnému využívaniu voľného času nielen počas nadchádzajúcich prázdnin boli žiaci interaktívnou formou vedení k zamysleniu sa nad tým, ako trávia svoj voľný čas, ktoré činnosti v ich režime dňa preferujú a ktoré uskutočňujú minimálne alebo vôbec,“ priblížila koordinátorka ochrany detí pred násilím Juliana Holá z územného obvodu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra.

Cez spoločné hľadanie pozitívnych prínosov pohybových aktivít, spoločenských aktivít realizovanými tvárou v tvár či aktivít spojených s pobytom v prírode mali žiaci možnosť identifikovať aj riziká súvisiace s uprednostňovaním jedného druhu činnosti, zanedbávaním pohybu alebo sociálnych kontaktov. Živá diskusia v príjemnej atmosfére zameraná na výmenu informácií, názorov a postrehov medzi žiakmi taktiež deťom ukázala široké spektrum možností využitia voľných chvíľ. Na zmenu svojho životného štýlu smerom k posilneniu svojho zdravia nie je potrebný čas, stačí sa iba rozhodnúť.

Podľa koordinátorky kampane vedieť pracovať s časom je umenie, ktorému sa treba učiť. „Byť v tejto oblasti zručným znamená, že dokážeme riadiť svoj čas vo vzťahu k svojim povinnostiam a aj vo vzťahu k sebe samému. Zlodejov času je skutočne veľa a schopnosť využívať svoj voľný čas v súlade s potrebami svojho psychického aj fyzického „JA“ je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu,“ uzavrela J. Holá.

Kampaň „Som dobrým pánom svojho času“ sa uskutočnila v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Veľké poďakovanie patrí vedeniu, pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa rozhodli v období končiaceho sa školského roka vytvoriť žiakom čas pre uvedomenie si dôležitosti ochrany svojho duševného a fyzického zdravia. V rámci Nitry sa do kampane zapojili ZŠ Topoľová, ZŠ Benkova, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ Krčméryho, ZŠ Tulipánová a Gymnázium Golianova.

Jana Krajčovičová
foto: Freepik, ÚPSVaR SR


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024