Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre
2. september 2021
Počas celého septembra mesto oslávi spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Pozrite si podrobný program

Počas celého septembra mesto oslávi spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Pozrite si podrobný program.

 

Tento rok v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo pre všetkých“ (ide o voľný preklad anglického originálu „Heritage: All Inclusive“). Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií.

DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

PROGRAM

04.09. a 18.09. /sobota/ 14.00
Zoborský kláštor, Kláštorská 148
LETO NA ZOBORSKOM KLÁŠTORE

Prehliadka najstaršieho kláštora na Slovensku so sprievodcom, rozprávanie o zaujímavostiach zo života benediktínskych a kamaldulských mníchov, prehliadka kostola a príbytku mnícha prostredníctvom rozšírenej reality.

04.09. /sobota/ 18.00
zraz pred aulou SPÚ, Trieda Andreja Hlinku 2
PO STOPÁCH MODERNEJ ARCHITEKTÚRY

Pešia prehliadka mestom na trase: aula SPU – Svätoplukovo námestie – Párovce – Štúrova ulica.

09.09. /štvrtok/ 17.00 – 19.00
Cintorínska ulica
ETNOLOGICKÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA PO MESTSKOM CINTORÍNE

Hlavný nitriansky cintorín z pohľadu etnologičky doc. PhDr. Margity Jágerová, PhD.,  Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre., komentovaná prehliadka.

Pohrebiská patria k významným sakrálnym priestorom akéhokoľvek ľudského spoločenstva. Prezentujú postoje jeho členov nielen k smrti, ale i k životu. Pre etnológa predstavujú výdatný zdroj rôznorodých informácií – o histórii miestneho spoločenstva, sociálnej štruktúre, jednotlivých prejavoch súvisiacich s kultom mŕtvych, sú prezentáciou umenia, náhrobnej poézie, umelecko-estetických a spoločenských noriem, celkového vkusu užívateľov.

14.09. /utorok/ 10.00 – 12.00
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fraňa Mojtu 18
„ROZHLIADNITE SA, MLÁDENČE. A MOŽETE ZAČAŤ.“

O prvej veľkej realizácii sochára Tibora Bartfaya, študenta pražskej Akadémie Výtvarných umení, ktorá ho namiesto uznania takmer dostala do kriminálu.

Prednáška Mgr. Richarda E. Pročku, PhD., lektora knižnice, spojená s prezentáciou.

16.09. /štvrtok/ 13.00
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo námestie 4
NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV NITRA 2021

Vernisáž, predstavenie súťažných filatelistických exponátov a raritných filatelistických materiálov týkajúcich sa Slovenska s medzinárodnou účasťou spolu s najvzácnejšou slovenskou známkou.

Priestory výstavy sú prístupné verejnosti  aj v dňoch 17. – 18. 9. od 10.00 do 18.00 hod.

17.09. /piatok/ 19.00
Pešia zóna pri Ponitrianskom múzeu, Štefánikova trieda 1
ZASPIEVAJME SI „PO NITRÁNSKY“

Škola spevu ľudových piesní z okolia Nitry.

Praktický workshop pod vedením doc. PhDr. Margity Jágerovej, PhD., Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre predstaví vybrané ľudové piesne z okolia Nitry a ponúkne účastníkom možnosť naučiť sa ich a zaspievať si. 

18.09. /sobota/ 10.00
Kláštorská 388/134, Zobor
ZÁKUTIA ZOBORSKÝCH VRCHOV

Pešia prehliadka v rámci Potuliek Nitrou…na trase: altánok – Podhájska cesta – Malá skalka – sedlo pod Zoborom – Pyramída a späť.

19.9. /nedeľa/ 10.30
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo námestie 4
NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTOV NITRA 2021

Palmáre. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ocenení.

Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu poštovú známku a FDC roku 2020

Odovzdanie diplomov ZSF autorom a rytcom najkrajších známok za r. 2019 a 202.  Autogramiáda umelcov, tvorcov najkrajších známok Slovenska.

22.09. /streda/ 14.00 – 15.30
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre, Tulipánová 7
UNI:ARCH – ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY OBJEKTOV SPU V NITRE I.

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Prednáška zameraná na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené: objekty SPU na Hospodárskej a Farskej ul.

Je súčasťou projektu KEGA 015-SPU-4/2020 UNI:ARCH.

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU „UDRŽATEĽNÁ NITRA“

25.09. /sobota
Botanická záhrada, Trieda Andreja Hlinku 609/2
Príjemné popoludnie s programom podľa vlastného výberu: burza nápadov, diskusie o zodpovednom prístupe k produkcii odpadov, odborné prednášky  o rastlinkách, prehliadky pešo alebo na bicykli, lákavá „upcyklovaná“ módna prehliadka, piknik.

26.09. /nedeľa
Synagóga, Pri synagóge 1387/3
POTULKY MALEBNÝMI ZÁKUTIAMI NITRY

Výstava fotografií Petra Michalíka

„PO STOPÁCH NITRIANSKYCH ŽIDOV“

Pešia komentovaná prehliadka so sprievodcom na trase: Synagóga – Ul. Fraňa Mojtu – Pešia zóna – Farská – Párovce – Židovský cintorín.

27.09. /pondelok
Pešia zóna
„MESTO V MESTE“

Spustenie responzívneho webu. Tvorivá recyklácia DOMOF Creativity, workshop

„HRADISKO ZOBOR“

Komentovaná prehliadka so sprievodcom, zážitkové potulky.

26.09. /nedeľa/ 16.00 – 18.00
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
„SLNCE NAD NITROU“ III. ročník

Hudobno-literárny večer pod Nitrianskym hradom v spolupráci KPÚ Nitra a ZUŠ J. Rosinského v Nitre

26.9. /nedeľa/ 17.00
Synagóga, Pri synagóge 1387/3
110 ROKOV NITRIANSKEJ SYNAGÓGY

Slávnostný koncert Barbora Botošová Band, zmes židovských skladieb a piesní

28.09. /utorok/ 10.00 – 12.00
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fraňa Mojtu 18
OPONICKÝ HRAD, DEJINY, VÝSKUM, OBNOVA

Prednáška Ing. Petra Satera spojená s prezentáciou

29.09. /streda/ 16.00 – 18.00
Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr. 1
„ŠATY ROBIA ČLOVEKA“

PhDr. Katarína Beňová, odborná pracovníčka Ponitrianskeho múzea v Nitre, historička.

Prednáška k dejinám odevu a odievania reflektuje na zbierkový fond Ponitrianskeho múzea v Nitre a tiež na aktuálnu výstavu k divadelnému kostýmu – „Múzeum v divadle, divadlo v múzeu“.

29.09. /streda/ 14.00 – 15.30
Aula SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2
UNI:ARCH – ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY OBJEKTOV SPU V NITRE II.

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Prednáška zameraná na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednáška je súčasťou projektu KEGA 015-SPU-4/2020 UNI:ARCH. Zameraná je najmä na objekty hlavného areálu architekta Dedečka.

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/531762278104629

Informácie o jednotlivých aktivitách nájdete aj na  https://www.dekd.sk/aktivity?kraj_id=4&okres_id=40&typ_aktivity_id=0&datum_od=&datum_do=&fbclid=IwAR3MGhJtG2lO-v540e_6RrkG1eaMER_VfyckWIYLnLxn_P24ZjOXiaFDFx8

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022