Dnes je Medzinárodný deň životného prostredia
5. jún 2020
Najjednoduchším spôsobom, ako sa môže jednotlivec zapojiť do ochrany životného prostredia, je správne separovať odpad vo svojej domácnosti

Najjednoduchším spôsobom, ako sa môže jednotlivec zapojiť do ochrany životného prostredia, je správne separovať odpad vo svojej domácnosti.

 

Byť „zero waste“, teda úplne bez odpadu nie je možné.  Je však v našich silách redukovať množstvo odpadu, ktorý produkujeme a týmto spôsobom zmierniť náš negatívny vplyv na naše bezprostredné okolie ako aj planétu Zem. 

V roku 2019 Mesto Nitra vytriedilo 5 465 697 kg komunálneho odpadu, čím  mesto Nitra prispelo k celkovej úspore skleníkových plynov v objeme 69 036 000 kg CO2.

Pre porovnanie, v roku 2018 to bolo 52 263 667 kg CO2. 

Uvedený výsledok zodpovedá celkovej úspore dosiahnutej vďaka systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

V tomto roku naše mesto vytriedilo takmer o 632 ton odpadu viac. 

Najväčší podiel z vytriedeného komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad z parkov a záhrad.

Aj keď triedime z roka na rok viac odpadu, ešte stále možno nájsť v kontajneroch na zmesový komunálny odpad pomerne vysoké percento odpadu, ktorý tam nepatrí.

Nie všetci občania vedia – prípadne chcú – správne triediť.

Z toho dôvodu plánuje radnica v blízkej budúcnosti realizovať rôzne výchovno – vzdelávacie  aktivity v oblasti triedenia odpadov, ale aj investovať do zlepšenia technických podmienok.

V roku 2019 vyprodukoval priemerne každý obyvateľ Nitry vyše 600 kg komunálneho odpadu.

Je dôležité naučiť sa nielen správne triediť, ale aj  produkovať menej odpadu.

 

Martin Pavelka

referent pre odpadové hospodárstvo

 

Foto: Roman Oravec  

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022