Diskutovali o drogovej problematike, dôležitá je najmä prevencia
17. júl 2020
Seminár viedol Pavol Ščasný zo Združenia STORM

Seminár viedol Pavol Ščasný zo Združenia STORM.

 

Okrem pripomenutia si dobytia Bastily, ktorej sviatok si každoročne Francúzi pripomínajú 14. júla, sa tiež v tento deň pokúsili pracovníci zo sociálnej oblasti o menšiu revolúciu – a to v riešení drogovej problematiky. Treba však podotknúť, že aj v tomto prípade platí, že dôležitá je najmä prevencia. „V programoch Stereo a Cirkus sa robí primárna prevencia rizikového správania skupinovou prácou v základných a stredných školách. V tejto oblasti pracujeme aj s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v Nitre,“ konštatuje, okrem iného, Združenie STORM  na svojom webovom sídle. 

Čo sa týka samotného semináru, ten ponúkol nielen teoretické informácie, ale aj diskusiu v skupinách. Pavol Ščasný zo Združenia STORM informoval účastníkov seminára o rozdelení drog, o najpoužívanejších opiátoch, ale aj o tom, akým spôsobom ich drogovo závislí ľudia užívajú. A, samozrejme, aj o účinkoch najnebezpečnejších drog. „Získané poznatky budú účastníkom seminára  slúžiť v ich práci, najmä  pri akceptácií ľudí užívajúcich drogy, pri rozpoznaní príznakov po požití drog a spôsobov práce s týmito ľuďmi,“  povedala referentka pre komunitné plánovanie Martina Hrozenská.

Cenné poznatky  na seminári získalo  dvadsať  ľudí a hlavne všetci tí, ktorí s drogovo závislými ľuďmi dennodenne prichádzajú do kontaktu. Chýbať preto nemohli zamestnankyne odboru sociálnych služieb s vedúcou odboru Naďou Šimovou, zamestnanci útulku, terénni sociálni pracovníci a ľudia z komunitného centra. Účastné boli aj rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Služobnice Ducha Svätého, ktoré pracujú v Materskom centre na Orechovom dvore,“ doplnila Martina Hrozenská.

Záverom treba poďakovať ľuďom, ktorí s drogovo závislými ľuďmi pracujú  a pomáhajú im, nakoľko ide o neľahkú, ale o to záslužnejšiu  prácu pre spoločnosť.

 

 Andrej Jančovič

ilustračné foto: www.pixabay.com


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022