Diecézna charita Nitra pripravuje sčítanie ľudí bez domova
18. október 2021
Registračný týždeň prebieha od pondelka 18. 10. do piatka 22. 10. v Nitre

Registračný týždeň prebieha od pondelka  18. 10. do piatka 22. 10. v Nitre.

 

V týchto dňoch rozbieha Diecézna charita  aj projekt  “Bývanie ako prvé”  s cieľom ukončiť bezdomovectvo a pomáhať ľuďom, ktorým hrozí strata bývania.

Zachytiť všetkých ľudí bez domova v Nitre, zaregistrovať ich a vytvoriť databázu tých, ktorí prejavia o bývanie záujem, je cieľom Registračného týždňa, ktorý sa začne v pondelok. Ako uviedla Mirela Lukáčová Rosinská, koordinátorka projektu Bývanie ako prvé, v prvej fáze Registračného týždňa ide o komplexné sčítanie ľudí bez domova: „Cieľom je získať informácie nielen o ľuďoch bez domova, ale aj o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, majú dočasné bývanie alebo im hrozí, že v najbližšom období prídu o strechu nad hlavou. Budeme mať prehľad nielen o tom, koľko takýchto ľudí v Nitre máme, ale aj o podmienkach, v ktorých žijú, o ich zdravotnom stave, dôvodoch, prečo sa dostali na perifériu spoločnosti a či majú záujem o pomoc prostredníctvom projektu Bývanie ako prvé.“ Počas Registračného týždňa budú spolupracovať s odborníkmi, magistrátom, UKF, mestskou políciou a dobrovoľníkmi. Získané údaje spracujú a zverejnia do konca roka 2021.

Zároveň spúšťajú projekt Bývanie ako prvé. Ide o aktivitu Diecéznej charity Nitra v rámci eurofondovej výzvy Dostupné bývanie s prvkami Housing first vyhlásenej v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dvojročný projekt, ktorý potrvá do novembra 2023, je zameraný na mesto Nitra a na Nitriansky kraj. V rámci projektu chcú poskytnúť strechu nad hlavou ľuďom bez domova v piatich bytoch v Nitrianskom regióne, pričom podporní pracovníci budú klientov sprevádzať počas celého trvania projektu. Pomáhať im budú pri každodenných životných situáciách, platení nájomného, hľadaní práce, zdravotnej starostlivosti a pri nadväzovaní sociálnych kontaktov.

Riaditeľ Diecéznej charity Nitra Juraj Barát hovorí, že ľudí bez domova, ktorí využívajú služby útulkov a charitatívnych organizácií je v Nitre približne 300, reálne čísla sa ale pohybujú okolo 500 až 600 a ďalším stovkám ľudí hrozí strata bývania. „V zahraničí sa princíp Housing first osvedčil a my ho chceme adaptovať a smerovať na sociálny systém na Slovensku, aj preto ide o pilotný projekt, aby sme tieto cesty a napojenia našli.“ Zároveň dodáva, že projekt má viac rozmerov, okrem iného aj zapojenie verejnosti: „Potrebujeme spolupracovať s verejnosťou pri ponuke domov a bytov, ktoré je možné do projektu zapojiť a samozrejme počítame aj s pomocou dobrovoľníkov, pretože ľudia, ktorí roky žili na ulici a potom sa dostanú do samostatného bývania, majú pocit osamelosti a izolácie a nevedia si na novú situáciu zvyknúť.  Preto je dôležitá podpora dobrovoľníkov, ktorých vyškolíme a ktorí ich budú sprevádzať a pomáhať pri prekonaní krízových situácií. Myšlienku dobrovoľníctva a ľudskej spolupatričnosti by sme chceli podporiť v našom projekte.“

Záujemcovia o pomoc a podporu sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.ludiabezdomovanitra.sk a aktuálne informácie a odpovede na otázky budú dostupné aj na sociálnych sieťach.

Sociálna pracovníčka Anastázia Grofčíková upozorňuje, že počas fungovania projektu chcú hľadať možnosti jeho udržateľnosti na ďalšie obdobie po skončení projektu: „Postupne chceme osloviť aj obyvateľov z Nitry a okolia, ktorí sa môžu zapojiť nielen do verejnej diskusie, ale aj do aktívnej pomoci, aby sme aj po dvoch rokoch mohli pokračovať v pomoci ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi.“

„Aktivitu Diecéznej charity vítame. Registračný týždeň a projekt Bývanie ako prvé sú súčasťou plánu nitrianskeho magistrátu pomáhať sociálne odkázaným ľuďom, ukotveného v Koncepcii riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019-2022,“ dopĺňa Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre.

 

(JČ)

Foto: Ondrej Hric


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022