Deťom na školách sa budú venovať ambasádori športových aktivít
9. október 2020
Cieľom projektu je rozhýbať deti

Cieľom projektu je rozhýbať deti.

Mesto Nitra a Slovenský zväz ľadového hokeja podpísali Memorandum o spolupráci. Chcú rozvíjať pohybové aktivity detí na základných školách.

Nová spolupráca medzi Mestom Nitra a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) prinesie do nitrianskych základných škôl projekt Centrum športu pri základnej škole.

Cieľom projektu je rozhýbať deti a vytvoriť im priestor pre slobodné športovanie. SZĽH chce nahradiť „ulicu“ a vytvoriť miesto, kde môžu deti aktívne využívať voľný čas a motivovať ich k športovaniu.

Športové centrum pri základnej škole zahŕňa týždenný školský korčuliarsky program a popoludňajšie športové aktivity v školských kluboch zamerané na všeobecnú športovú prípravu. Do aktivít sa zapoja deti z rôznych tried v rámci školského klubu.

S deťmi budú pracovať odborne pripravení ambasádori športových aktivít. Na jednu školu pripadne jeden stály ambasádor. „Momentálne sú vybraní štyria, ktorí budú pôsobiť na ZŠ Tulipánovej, Beethovenovej, Cabajskej a Fatranskej,“ uviedla Katarína Kretterová, referent koordinátor práce s mládežou.

Pilotný projekt Športového centra pri základnej škole by mal prebiehať dva školské roky a jeho cieľom bude kontinuálna a udržateľná práca s deťmi. Systematická práca s mládežou má pozitívny dopad na fyzické, ale aj duševné zdravie detí a preventívne pôsobí pri negatívnych nástrahách dnešnej doby, ako je šikanovanie alebo závislosť na sociálnych sieťach. Po prvom školskom roku sa chce projekt rozširovať aj o ďalšie aktivity ako sú korčuľovanie, tenis, gymnastika, zápasenie a ďalšie.

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022