Desiate výročie mestskej strany – Mesto Nitra informuje
23. február 2017
Od roku 2007 mesto Nitra prináša informácie v týždennej periodicite na mestskej strane – Mesto Nitra informuje

Desiate výročie mestskej strany – Mesto Nitra informuje

Od roku 2007 mesto Nitra prináša informácie v týždennej periodicite na mestskej strane – Mesto Nitra informuje. Spolupráca  vedenia  mesta,  poslancov  mestského  zastupiteľstva,  zamestnancov  úradu  a  Redakčnej rady mesta Nitry (od 5. júna  2009) i redaktorov výrazne pomohla k tomu, že bolo publikovaných už  viac ako 500 vydaní.

Návštevy prezidentov, veľvyslancov, predstaviteľov štátu, informácie o investičnej činnosti, spravodajstvo súvisiace s činnosťou samosprávy, informácie o činnosti výborov mestských častí a komisií, aktuality z oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti – a mnohých iných textových správ – pozvánky, oznamy odborov a útvarov mesta, atď., – to všetko prináša spravodajská strana, resp. strany. 

Čo sa týka histórie, mestská strana najprv vychádzala na jednej strane, postupne boli vydania dvojstranové, pri výnimočných tematických i obsahových špeciáloch aj trojstranové, resp. štvorstranové (v rokoch 2008-2010). V súčasnosti sú informácie publikované na jednej strane, hoci aj v minulom roku boli informácie posilnené vo viacerých vydania na dvoch stranách.

Články a fotografie posudzuje, vyberá a koriguje Redakčná rada (RR) mesta Nitry. Redakcia členom RR zasiela každý piatok už pripravené podklady, s tým, že v pondelok je z pripravených podkladov spracovaný grafický návrh strany.

To však ešte nie je výsledná podoba strany, nakoľko každý utorok ráno sa členovia redakčnej rady stretávajú na zasadnutiach a hodnotia už navrhnutú a pripravenú stranu. Neraz, sa texty aj fotky menia, nakoľko členovia redakčnej rady často korigujú a upravujú aj  textovú časť príspevkov.

Cieľom všetkých však akiste je dôraz na aktuálne spravodajstvo, s tým, že okrem printových médií, sú informácie o nitrianskej samospráve prezentované aj inými informačnými kanálmi – nitra.sk, Newsletter, mesačník Nitra a tiež kompletným informačným servisom pre zástupcov médií na rôzne otázky.   

FOTO: Za desať rokov bolo na mestskej strane publikovaných stovky aktuálnych fotografií a textov. Vývojom prešla aj grafická časť strany. Na snímke čiernobiele vydanie z 4. decembra 2009.

 

 (J)

echo má desať rokov 2009  Ikona súboru pdf (366.3 KB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022