Deň materských škôl
25. apríl 2016
V Mestskej hale na Klokočine sa 21. apríla uskutočnil 2. ročník podujatia Deň materských škôl.

V Mestskej hale na Klokočine sa 21. apríla uskutočnil 2. ročník podujatia Deň materských škôl. Podujatie slávnostne otvoril zástupca primátora mesta Nitry Ján Vančo a deti z MŠ Bazovského tanečným vystúpením. Viceprimátor J. Vančo sa deťom prihovoril jazykom im vlastným, pričom ich nabádal k citlivému prístupu k životnému prostrediu, na šetrenie vodou a elektrickou energiou. Na akcii sa zúčastnil aj poslanec MZ, predseda komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ Miloslav Hatala. Podujatie bolo zamerané na ochranu prírody, a tak aj všetky stanovištia boli v znamení témy  Chráňme našu zem. Organizátori pripravili šesť vedomostných stanovíšť: Recyklujeme (triedenie odpadu), Ozónová diera, Hmatové úlohy (piesok, hlina, kamene, voda), Strom s hádankami, Pozorujeme cez  mikroskop a Nájdi domov pre zvieratká. Okrem zvládnutia stanovíšť, deti spolu s pani učiteľkami vytvorili krásne práce  z odpadového materiálu, ktoré ozdobia vestibul Mestského úradu v Nitre.

Organizátormi podujatia boli Mestský úrad v Nitre, Odbor školstva, mládeže a športu a učiteľky z odbornej sekcie pri materských školách. Hlavným cieľom podujatia bolo poukázať na vedomosti, zručnosti, tanečný, pohybový a výtvarný prejav detí jednotlivých MŠ. Sprievodnými podujatiami boli športové aktivity – hádzanie loptičkami, cvičenie so žabkami. Na podujatí sa zúčastnilo 75 detí s učiteľkami z 20 nitrianskych MŠ. Všetci účastníci boli odmenení diplomom za účasť a darčekmi. Podujatie podporili: Mesto Nitra, IN MEDIA, s.r.o., Zvolen, Mc Donald, a.s. Nitra.                                                       (SY)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022