Cyklistom povolili vstup na pešiu zónu natrvalo
1. február 2023

To, že cyklisti na pešiu zónu patria, je výsledkom disciplíny a tolerancie cyklistov aj chodcov.

Od konca marca minulého roku  mohli cyklisti jazdiť po pešej zóne nonstop. Toto povolenie bolo výsledkom rokovaní mesta s Krajským dopravným inšpektorátom, platilo len na skúšku do konca roka.

Dovtedy bol vjazd cyklistov na pešiu zónu zakázaný od 10.00 do 19.00. Krajský dopravný inšpektorát argumentoval priestorovými možnosťami pešej zóny, obával sa kolízií. Vlani povolenie vydal, ale len na skúšobnú dobu. Ak by to situácia vo vzťahu k bezpečnosti a plynulosti premávky vyžadovala, vyhradili si právo na zmenu, doplnenie alebo zrušenie dopravného značenia.

Mestská polícia ani Okresný dopravný inšpektorát v Nitre za skúšobné obdobie nezaznamenali na pešej zóne žiadne priestupky ani dopravné nehody, v ktorých bol účastníkom cyklista.

Cykloprehliadka na pešej zóne

Mesto požiadalo  o zachovanie schváleného dopravného značenia, ktoré umožňuje cyklistom jazdiť po pešej zóne bez časového obmedzenia a úspešne. Cyklisti teda môžu naďalej využívať celú šírku pešej zóny a spolu s elektrickými kolobežkami sa po pešej zóne môžu pohybovať rýchlosťou do 20 km/h, rovnako ako autá.  Zásobovanie má povolený vjazd od 5. do 9. hodiny, maximálna povolená nosnosť je 3,5 tony (predtým to bolo až 7 ton). 

Časovo neobmedzený vstup cyklistov na pešiu zónu je v súlade aj s Mestským zastupiteľstvom  schválenými odbornými strategickými dokumentami Plán udržateľnej mobility a Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Nitra.

„Prevádzky, ku ktorým majú prístup aj cyklisti, môžu mať viac zákazníkov a väčšie tržby. So zahraničných výskumov vyplýva, že pri porovnávaní rovnakého počtu okoloidúcich áut a cyklistov sa pri týchto malých prevádzkach zastaví a v nich nakúpi práve viac cyklistov ako okolo idúcich vodičov áut“, dodal Ivan Janček z Odboru dopravy.

Radnica v rámci snahy otvoriť centrum mesta cyklistom zorganizovala počas minulého roka viaceré podujatia. V spolupráci s iniciatívou Rozbicyklujme Nitru!  pripravili kampaň Mestom na bicykli, ktorá reagovala na sprístupnenie pešej zóny aj cyklistom. Súčasťou kampane boli i prednášky, cykloprehliadky mesta a ďalšie aktivity.

Timea Galová
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Autobusy pôjdu v lete v prázdninovom režime
25. jún 2024
Nitra zažije vo štvrtok hviezdy svetovej…
24. jún 2024
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Od nedele 9. júna sa mení cestovný poriadok
3. jún 2024