COMIN potvrdil svoju opodstatnenosť pri pomoci cudzincom
30. január 2020
Už štvrtý mesiac pomáha cudzincom pri etablovaní sa v našej krajine centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN. Zriadené je v klientskom centre nitrianskej radnice

Už štvrtý mesiac pomáha cudzincom pri etablovaní sa v našej krajine centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN. Zriadené je v klientskom centre nitrianskej radnice.

 

„Počas prvých troch mesiacov ho so žiadosťou o pomoc navštívilo 38 klientov. Od októbra do konca minulého roka poskytlo okrem už spomenutej pomoci ešte ďalších 57 konzultácií. Klienti boli z Iraku, Peru, Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Grécka, Brazílie, Poľska, ale aj Slovenska,“ uviedla PR manažérka COMIN Nikoleta Kováčová.

Cudzinci sa zaujímali o možnosť udelenia, alebo obnovenia pobytu cudzincov na Slovensku, o zmenu zamestnávateľa a tiež na správne konanie na cudzineckej polícii. Zaujímali sa o zmenu adresy na doklade o pobyte, na možnosť získať, alebo si vymeniť vodičský preukaz, na možnosť absolvovať skúšky v autoškole.

Ďalší cudzinci sa informovali na možnosti sociálneho bývania a sociálnej pomoci zo strany mesta Nitry, na jazykové kurzy slovenského jazyka, na možnosť zlúčenia rodiny – zamestnania manželky, zaradenia detí do slovenského školského systému, na finančné krytie a ostatné potrebné potvrdenia, ktoré sú nevyhnutné pri žiadosti o prechodný pobyt. Klienti chceli poznať zákonné podmienky, ktoré by im umožnili získať slovenské občianstvo. Informovali sa tiež na zdravotné poistenie, vybavovanie potrebných potvrdení na katastri a vo vodárňach a tiež oprávnení dlhodobo používať motorové vozidlo cudzej poznávacej značky na Slovensku.

„Na centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN sa obrátil aj zamestnávateľ, ktorý sa informoval o postupe pri zamestnávaní Ukrajincov. Centrum usporiadalo stretnutie s personalistkou a koordinátorkou firmy zamestnávajúcej cudzincov. Poradenstvo bolo poskytnuté aj personálnej agentúre, ktorá sa informovala na správnosť potvrdenia o ubytovaní predkladaného v rámci konania o pobyte na cudzineckú políciu,“ vysvetlila Nikoleta Kováčová.

Centrum slúži ako nástroj pri poradenstve klientom z tretích krajín a krajín Európskej únie. Ako prvé na Slovensku poskytuje poradenstvo a pomoc cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne, napríklad ako zamestnanci firiem alebo študenti.

Myšlienku zriadiť Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Centrum je otvorené dvakrát do týždňa, v utorok 9. do 15. h, v piatok od 9. do 12. h. Občania sa s pracovníčkami centra môžu kontaktovať aj telefonicky na telefónnom čísle +421 911/055 889, kde môžu zanechať na seba kontakt. Pracovníčky ich budú nasledujúci deň kontaktovať a dohodnú si s nimi stretnutie. Dôležité informácie klienti získajú aj na webovej stránke www.comin.sk. Komunitné centrum im cez miesto prvého kontaktu sprostredkuje aj kurzy slovenského jazyka, ktorú sú zamerané na praktickú výučbu jazyka a sú určené pre cudzincov žijúcich v našom meste. Spojené sú s interkulturálnym učením a orientáciou v Nitre. Tieto kurzy sú bezplatné.

 

Ľudmila Synaková

foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022