Čo sa podarilo zrealizovať na Zoborskom kláštore v minulom roku ?
29. január 2021
V článku sa dočítate o minuloročných aktivitách Zoborského skrášľovacieho spolku, aj o plánoch na tento rok

V článku sa dočítate o minuloročných aktivitách Zoborského skrášľovacieho spolku, aj o plánoch na tento rok.

 

Napriek nepriaznivej pandemickej situácii bola v areáli kláštora zrealizovaná náznaková rekonštrukcia príbytku mnícha, opláštená bola južná stena, severný a južný štít.

Návštevník má možnosť získať predstavu o veľkosti stavby a jednotlivých miestnostiach. Pomocou aplikácie na mobile alebo tablete s využitím 3D rozšírenej reality môže vidieť exteriér, interiér a záhradku mnícha, vstúpiť do 17. storočia a prezrieť si obydlie kamaldulského mnícha.

Vyrobený a osadený bol sedes do presbytéria ruiny kláštorného kostola. Slovenský klub turistov vyznačil v júli novú prístupovú cestu do kláštora od Svoradovho prameňa, je vyznačená modrým značením.

Novinkou v roku 2020 bol aj model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa na Zobore, umiestnený v príbytku mnícha. Pomocou rozšírenej reality je možné si vypočuť komentár a pozrieť si obrazovú dokumentáciu. Koncom novembra boli zhotovené nové smerové značenia prístupových trás ku kláštoru a informačných tabúľ, ktoré budú osadené po sprístupnení areálu v tomto roku.

 

Zrealizované kultúrne a duchovné podujatia:

  • 7.2020 NITRA, MILÁ NITRA, Cyrilometodské putovanie
  • 7.2020 NITRA, MILÁ NITRA, Kňazský seminár sv. Gorazda, Rozšírená realita – príbytok mnícha s prehliadkou
  • 7.2020 Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku patróna nášho mesta sv. Svorada, omšu odslúžil  diecézny biskup Mons. Viliam Judák
  • 8.2020 Leto na ZOBORSKOM KLÁŠTORE, detské popoludnie, tvorivé dielne
  • 9.2020 Ďakovná svätá omša na sviatok „narodenia Panny Márie „, omšu celebroval Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát v ruine kláštorného Kostola sv. Jozefa
  • 9.2020 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Pamiatková obnova Zoborského kláštora, prednáška, Ing. arch. Zuzana Holičková – KPÚ, ARTIN

 

Väčšinu zrealizovaných aktivít organizačne zabezpečuje Zoborský skrášľovací spolok v spolupráci s Mestom Nitra, Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, Nitrianskym samosprávnym krajom, Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu, Biskupstvom Nitra, Archeologickým ústavom SAV v Nitre a ďalšími partnermi.

V roku 2020 boli aktivity podporené z viacerých grantov, z dotácií z rozpočtu Mesta Nitry, NSK, Nadácie Poštovej banky, Nadácie Pontis a Nitrianskej komunitnej nadácie. Všetky aktivity boli úspešne zrealizovaná aj vďaka nadšencom, ktorí venujú svoj čas, úsilie ale aj finančnú podporu tejto vzácnej pamiatke. V roku 2020 sa nepodarilo zrealizovať osvietenie ruiny Kostola sv. Jozefa v dôsledku pandémie, spoločnosť Ledvance vyhotovila projekt a darovala svietidlá.

 

Hlavným cieľom Zoborského skrášľovacieho spolku je v roku 2021 osadiť nové značenie prístupu do kláštora, realizovať osvietenie ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa, rozšíriť ponuku 3D reality o exteriér kláštorného kostola a hlavne pre mladších návštevníkov vytvoriť pexeso a realizovať náučný projekt o včele medonosnej.

Veľkou výzvou je nájsť partnera na pravidelnú údržbu zakonzervovaných pamiatok a celého areálu, aby mohol plnohodnotne slúžiť verejnosti a návštevníkom v roku 2021.   

Čerstvou novinkou je aj video „CORGY a NITRIA na potulkách Nitrou“, kde v prvej časti navštívia aj zasnežený areál Zoborského kláštora.

 

Ján Kratochvíl a Alena Pivarčiová                                                                                                                           

Zoborský skrášľovací spolok a Mesto Nitra

Foto: ZSS


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022