Cena primátora pre sochárku Ľ. Cvengrošovú
10. júl 2017
V Ponitrianskom múzeu otvorili výstavu diela sochárky a medailérky Ľudmily Cvengrošovej

V Ponitrianskom múzeu otvorili výstavu diela sochárky a medailérky Ľudmily Cvengrošovej. Primátor Jozef Dvonč ocenil jej dielo, natrvalo späté s Nitrou a významnými archeologickými objavmi, udelením Ceny primátora za výnimočný prínos v sprítomňovaní slovenskej histórie. Umelkyňa si kvôli zdravotnému stavu ocenenie nemohla prevziať. Výstava bude otvorená do konca októbra. (SY)

naozaj spätá so slovenskou históriou. Vo svojich dielach zobrazuje rôzne historické postavy, rôzne významné udalosti, ale veľmi precízne aj archeologické nálezy. Pani Cvengrošová okrem toho vytvorila množstvo medailí pre mesto Nitru, Nitriansky samosprávny kraj a ďalšie organizácie v Nitre. Jej dielom je napríklad aj súsošie Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade,“ vysvetlil riaditeľ múzea Anton Števko.

Dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej je späté s Nitrou s archeologickými objavmi a veľkomoravskými dejinami. Významné archeologické objavy a historické obdobia slovenských dejín inšpirovali umelkyňu pri jej torbe.

Pri príležitosti životného jubilea významnej akademickej sochárky, držiteľky Radu Ľudovíta Štúra, dizajnérky, keramikárky a medailérky vznikla výstava, zobrazujúca prierez jej tvorbou od jej kreatívnych začiatkov, až po jej aktuálnu umeleckú činnosť. Do súčasnosti nesie autorskú značku „cv“ tejto rodáčky z Radošiny množstvo plastík, reliéfov a medailí. Svoje námety Ľudmila Cvengrošová čerpá predovšetkým z histórie a archeológie.

Významné archeologické objavy a historické obdobia slovenských dejín inšpirovali akademickú sochárku Ľudmilu Cvengrošovú pri tvorbe. Dvojfigurálne bronzové súsošie predstavujúce solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda v nadživotnej veľkosti, sa stalo súčasťou predpolia Nitrianskeho hradu. Záujem Ľudmily Cvengrošovej o historické súvislosti spojené s vývojom spoločnosti však nie je viazaný len na územie Slovenska, ale ho často prekračuje a autorka často smeruje svoju umeleckú výpoveď aj k osobnostiam európskych dejín.

Príkladom môže byť cyklus pápežských medailí, ktorý profesionálnym umeleckým spracovaním vnáša kvalitu a ideovú hodnotu do medzinárodnej medailérskej tvorby


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022