Celomestská deratizácia začne prvý októbrový týždeň
26. september 2022

Potrvá do 2. decembra. Pozrite si, aké povinnosti majú fyzické a právnické osoby.

V jesennom termíne radnica každoročne nariaďuje celomestskú deratizáciu. Je dôležitá z hľadiska prevencie proti šíreniu chorôb, ktoré sú častokrát prenosné aj na človeka.

Povinnosť deratizovať vlastné alebo prenajaté nehnuteľnosti majú všetky fyzické aj právnické osoby.

Fyzické osoby sú povinné deratizovať v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, na skládkach komunálneho a rastlinného odpadu, v okolí žúmp a kanalizačných vpustí.

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých priestoroch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú odborne spôsobilé a oprávnené  vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov. Zároveň sú povinné na požiadanie Mesta Nitra nahlásiť firmu, ktorá deratizáciu vykonala.

Firmy oprávnené na výkon deratizácie musia do 5. decembra 2022 zaslať na Mestský úrad v Nitre – odbor životného prostredia zoznam osôb, ktorým vykonali deratizáciu v ich objekte. Zároveň sú povinní riadiť sa pokynmi a harmonogramom mesta a v prípade zvolania rokovania o koordinácii deratizácie je potrebná ich účasť. 

Výkon deratizácie podlieha kontrole Regionálneho úradu pre verejne zdravotníctvo.


foto: ilustračné Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
3. november 2023
Okolo Slovenska: Do Nitry mieri svetová cyklistika
13. september 2023
Primátorská kvapka krvi po druhý raz v tomto roku
8. september 2023
Kedy sa uskutoční zber použitého kuchynského oleja
8. september 2023