Bude rokovať mestské zastupiteľstvo
4. február 2020
Vo štvrtok 6. februára o 8. hodine sa stretnú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre na svojom riadnom zasadnutí

Vo štvrtok 6. februára o 8. hodine sa stretnú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre na svojom riadnom zasadnutí.

 

Na programe zasadnutia je celkom 33 bodov. Zastupiteľstvo prerokuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry za rok 2019, bude sa zaoberať  správou o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri ZŠ Na Hôrke v Nitre.

V ďalšom bode programu si volení zástupcovia občanov vypočujú správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za uplynulý rok. Budú sa zaoberať vyhodnotením Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2018-2019.

Na programe zastupiteľstva je aj návrh na delegovanie zástupcov mesta  do orgánov školskej samosprávy. Noví zástupcovia budú vo všetkých 14 základných školách, v 24 materských školách, v Centre voľného času, ako aj v Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre. Poslanci by mali zvoliť zástupcu mesta do predstavenstva Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Navrhnutý je poslanec Ján Vančo, ktorý stál pri vzniku tejto organizácie a má bohaté skúsenosti v cestovnom ruchu. Do funkcie by mal nastúpiť 6. marca 2020. Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) vznikla podľa zákona č. 91/2010 Z. z.

Rokovanie je verené, sledovať ho môžete aj online v priamom prenose na youtube kanáli mesta, na linku  www.youtube.com/channel/UC_NA66iJnwlOR9wNC-wsd1A.

 

Ľudmila Synaková

foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022