Bigboard z Chrenovej zmizol. Po takmer troch rokoch ťahaníc
22. august 2019
Napriek tvrdému boju s niektorými mediálnymi agentúrami sa Nitre podarí každý rok odstrániť asi sto reklamných stavieb

Napriek tvrdému boju s niektorými mediálnymi agentúrami sa Nitre podarí každý rok odstrániť asi sto reklamných stavieb.

 

Dva a pol roka. Tak dlho trvalo, kým sa ukončili všetky odvolania a podania na prokuratúru vo veci odstránenia masívneho reklamného pútača.

Bigboard sa týčil pri Obi na Chrenovej. Nemohol ho prehliadnuť nikto, kto prechádzal Chrenovskou ulicou.

V čase, keď ho sem umiestnili, neporušovala firma žiadne právne predpisy. Medzičasom sa však zmenil územný plán. „Reklamné stavby boli postavené na dobu určitú. Pred uplynutím doby si vlastník požiada o predĺženie a my musíme postupovať podľa právnych predpisov v danom čase,“ vysvetľuje Jana Remenárová, referentka pre reklamné stavby na nitrianskej radnici.

Mesto preto nepredĺžilo dobu trvania tejto reklamnej stavby. To spustilo kolotoč odvolaní a podaní.

Firma sa najskôr voči rozhodnutiu mesta dvakrát odvolala na okresnom úrade. Ten vždy potvrdil, že mesto postupovalo správne.

Stavebník následne podal podnet na prokuratúru. Okresný prokurátor si vyžiadal spisový materiál. Vec preskúmal a rozhodol v prospech mesta. Rovnako to dopadlo aj na krajskej prokuratúre.

Odvolávaním sa snaha mesta o odstránenie stavby natiahla na dva a pol roka. Až po tejto dobe a pod hrozbou vysokej pokuty za nerešpektovanie právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby firma bigboard z Chrenovskej ulice zvesila.

„Takéto zdĺhavé konania sú pri všetkých reklamných stavbách, preto ich odstraňovanie toľko trvá. Berieme to ako úspech mesta, ak sa nám nakoniec podarí odstrániť stavby, ktoré tu podľa záväznej časti územného plánu nemajú byť umiestnené,“ povedal Anton Kondrla, referent urbanizmu a architektúry.

„Chcel by som veľmi oceniť prácu zamestnancov Útvaru hlavného architekta, ale aj ďalších pracovníkov Mestského úradu v Nitre, ktorí sa podieľajú na boji proti vizuálnemu smogu. Často je to namáhavá práca, ktorej výsledky je vidieť až po dlhých rokoch, preto som vďačný za ich vytrvalosť. V snahe o skrášľovanie Nitry a čistenie ulíc od reklamných stavieb budeme samozrejme pokračovať,“ hovorí primátor Marek Hattas.

Nitra aj napriek snahám o prieťahy zo strany reklamných firiem odstráni ročne približne sto reklamných stavieb. V roku 2017 zmizlo z mesta 103 kusov reklamných stavieb, vlani sme ich odstránili 111 a od začiatku tohto roka sa mesto očistilo od 62 kusov reklamných stavieb.

 

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

foto: Mestský úrad v Nitre

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022