Ako sú otvorené škôlky počas vianočných prázdnin?
19. december 2022

Zabezpečenie prevádzky materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

v dňoch  od 23.12. 2022  do 5.1. 2023 vr.

Pre deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra, ktoré prihlásili rodičia do materskej školy počas vianočných prázdnin, bude prevádzka MŠ zabezpečená nasledovne:

  • od 23.12.2022 do 30.12.2022 vr. – v prevádzke Materská škola, Benkova 17, Nitra
    dňa 23.12.2022 bude prevádzka v MŠ Benkova 17, Nitra, od 6,30 hod. do 12,00 hod.
  • v dňoch od 27.12.2022 do 30.12.2022 vr. bude prevádzka v MŠ Benkova 17, Nitra, od 6,30 hod. do 16,00 hod.
  • od 2.1.2023 do 5.1.2023 vr. – v prevádzke Materská škola, Čajkovského 3, Nitra.

v dňoch od 2.1.2023 do 5.1.2023 vr. bude prevádzka v MŠ Čajkovského 3, Nitra, od 6,30 hod. do 16,00 hod.

V ostatných materských školách bude v období od 23.12.2022 do 5.1.2023 vr. prerušená prevádzka.

Mestských detských jasliach Bazovského 1, Nitra a Ľudovíta Okánika 6, Nitra, bude v dňoch od 23.12.2022 do 5.1.2023 vr. prevádzka prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.


Najčítanejšie správy
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024