Ako sú otvorené škôlky počas vianočných prázdnin?
19. december 2022

Zabezpečenie prevádzky materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

v dňoch  od 23.12. 2022  do 5.1. 2023 vr.

Pre deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra, ktoré prihlásili rodičia do materskej školy počas vianočných prázdnin, bude prevádzka MŠ zabezpečená nasledovne:

  • od 23.12.2022 do 30.12.2022 vr. – v prevádzke Materská škola, Benkova 17, Nitra
    dňa 23.12.2022 bude prevádzka v MŠ Benkova 17, Nitra, od 6,30 hod. do 12,00 hod.
  • v dňoch od 27.12.2022 do 30.12.2022 vr. bude prevádzka v MŠ Benkova 17, Nitra, od 6,30 hod. do 16,00 hod.
  • od 2.1.2023 do 5.1.2023 vr. – v prevádzke Materská škola, Čajkovského 3, Nitra.

v dňoch od 2.1.2023 do 5.1.2023 vr. bude prevádzka v MŠ Čajkovského 3, Nitra, od 6,30 hod. do 16,00 hod.

V ostatných materských školách bude v období od 23.12.2022 do 5.1.2023 vr. prerušená prevádzka.

Mestských detských jasliach Bazovského 1, Nitra a Ľudovíta Okánika 6, Nitra, bude v dňoch od 23.12.2022 do 5.1.2023 vr. prevádzka prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.


Najčítanejšie správy
Cintoríny a parky opäť otvorené po záplavách
2. júl 2024
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024