Ako funguje úrad počas pandémie
15. december 2020
Klientske centrum je od 16. 12. do odvolania zatvorené. Vyriešte prosím svoje požiadavky telefonicky

Klientske centrum je od 16. 12. do odvolania zatvorené. Vyriešte prosím svoje požiadavky telefonicky.

 

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou je od stredy 16. 12. od 12:00 až do odvolania zatvorené klientske centrum.

Prinášame vám preto aktuálne informácie o fungovaní úradu a jeho častí.

KLIENTSKE CENTRUM

je zatvorené od stredy 16. 12. od 12:00 až do odvolania. Svoje požiadavky vyriešte telefonicky na nižšie uvedených telefónnych číslach.

MATRIČNÝ ÚRAD bude v tomto období, kedy je klientske centrum zatvorené, vybavovať len aktuálne úmrtia. / t.j. úmrtia, ktoré nastali teraz/.

ŠPORTOVISKÁ

Vzhľadom na aktuálnu vyhlášku, ktorú musíme rešpektovať, sme nútení pristúpiť k uzavretiu športovej haly, plavárne aj tenisového areálu.

SLUŽBYT

Klientske centrum Službytu je pre pandémiu tiež uzavreté. Klientov žiadame, aby v prípade potreby použili na komunikáciu telefón, mail alebo poštu.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

 

VYRIEŠTE SVOJE POŽIADAVKY TELEFONICKY

Stredisko mestských služieb
0914 352 806 – zimná údržba

Matričný úrad
037/65 02 210
037/65 02 271

Referát evidencie obyvateľstva a domov
037/65 02 279

Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 – agenda dane z nehnuteľností
037/65 02 266 – agenda poplatku za komunálne odpady
037/65 02 259 – agenda parkovacích kariet a agenda ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje)

Odbor sociálnych služieb
037/65 02 324 – dávky a príspevky, sociálna kuratela
037/65 02 288 – sociálne služby 
037/65 02 119 – sociálne bývanie – nájomné byty, útulky, Orechov dvor

Odbor majetku
037/65 02 222;  037/65 02 220
037/65 02 308;  037/65 02 312

Útvar hlavného architekta
037/65 02 249; 037/65 02 262
037/65 02 274; 037/65 02 344
037/65 02 274

Odbor kultúry
0902 960 665
0911 997 001

Odbor školstva, mládeže a športu
0911 422 012 
0907 714 709 

Odbor dopravy
037/65 02 248 ; 0902/960 674
037/65 02 270
špeciálny stavebný úrad pre dopravu – 037/65 02 250
dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 0914/352 835

Odbor životného prostredia
037/65 02 307  
037/65 02 236

Odbor stavebného poriadku
kontaktovať cez klientske centrum – 037/65 02 111 – tam vás prepoja na službukonajúceho referenta v ten deň. Ak chcete konkrétneho referenta a nie je momentálne pri telefóne, je potrebné mu napísať do emailu svoju požiadavku.

Službyt
http://www.sluzbyt-nitra.sk/dokumenty/zmluvy/vyber.php?ko


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022